BRKI
Bankový register klientskych informácií s

BRKI - bankovní registr klientských informací
Bankový register klientskych informácií (BRKI) je vzájomná výmena dát veriteľov o bonite, dôveryhodností a platobnej morálky klientov členských bank.
Databáza BRKI je podsystémom Centrálneho registra dlžníkov a medzinárodného systému CERD, ktorý zhromažďuje pozitívne aj negatívne informácie ekonomických subjektov, s účelom získať ucelený obraz hospodárenia klienta a jeho finančných tokov ovplyvňujúcich jeho bonitu.